VALLÖFTE #1 | Sverigedemokraterna Motala/Vadstena

VALLÖFTE #1

SD Motala vill satsa på ökade resurser till kvinnojouren.
Vi ser en kraftig ökning för våld i nära relationer i Motala, från 15 ärenden 2014 till 66 ärenden 2017.
Det finns absolut inget utrymme för minskat stöd till just kvinnojourers verksamhet.
En kommunalt driven kvinnojour med privata utförare som komplement är vad vi tror på.
När samhället sviker måste kvinnor veta att det finns trygghet att tillgå, sd finns som en garant för kvinnors trygghet.