Svar på insändare | Sverigedemokraterna Motala/Vadstena

Svar på insändare

Svar på insändaren
https://mvt.se/asikter/artikel/kasta-inte-ut-oss–vi-invandrare-vill-gora-nytta/jogn2zyr

Sverige är blott ett av många länder i världen, trots det har vi lyckats bli en av världens mest utvecklade stater. Vi har byggt upp en välfärd i världsklass över tid som vi idag kämpar för att bevara. Sverige har i många år varit ett tryggt och stabilt land men det vågar jag inte påstå att det är idag. Den grova brottsligheten ökar och parallella samhällen byggs upp med kulturella och religiösa grupperingar.

Den osäkerhet och instabilitet du upplever är skapad av tidigare socialdemokratiska och borgerliga regeringars okontrollerade invandringspolitik. En negativ utveckling som fortsätter än idag. Redan mellan januari och april beviljades 25 843 uppehållstillstånd i Sverige, även när covid-19 sprids världen över.

Det du snarare bör förvånas över är varför man fortsätter att bedriva en politik som skadar vården med bristande språkkunskaper, ökar trycket på skolväsendet och låter kulturella skillnader splittra vårt samhälle.

Vi angriper inte dig som invandrare utan den skadliga politik som har fått fortskrida för länge.

För integration bygger inte på att du skapar samhörighet med dina landsmän, det bygger vi genom att du blir en del utav det svenska samhället där man efterföljer lagar och regler samt delar våra värderingar. Integrationen försvåras således inte av temporära uppehållstillstånd.

Detta är inte vi ensamma om att tycka lägre, migrationskommittén representeras utav samtliga riksdagspartier och har föreslagit temporära uppehållstillstånd.

Är man inte ute efter att bli en del av svenska samhället så borde första alternativet vara att försvara sitt ursprungsland i kris och stå upp för de kvinnor och barn som blir kvarlämnade. Här behöver man underlätta för återvandring. Vår politik är att hjälpa på plats, med långsiktiga insatser och med vetskapen att för varje satsad krona går det att hjälpa betydligt fler människor i krisområdenas närhet än vad som är möjligt i Sverige.

Skulle man hamna på flykt så är det en självklarhet att det närmsta landet är det land man bör söka sig till då blir det lättare att återvända när krisen är över. Sverige kommer alltid ha invandring men den måste ske reglerat för att det svenska samhället ska klara av det och idag behövs ett totalstopp av asylsökande.

Slutligen blir jag bekymrad av stycket med brottslighet. Bara för att andra länder har hög brottslighet så ska Sverige inte ha det. Ser man en gemensam nämnare så måste man våga ta tag i problemet.

Marcus Lejonqvist (SD)

Jan Andersson (SD)