Svar på hyresgästföreningens inlägg 10 April MVT | Sverigedemokraterna Motala/Vadstena

Svar på hyresgästföreningens inlägg 10 April MVT

(Hela insändaren)

För ett antal veckor sedan utsågs en styrgrupp där samtliga politiska partier i Motala kommun finns representerade. Styrgruppens uppgift är att bedöma om en bolagisering av kommunen har något realt syfte och värde. Synpunkter om projektet skall fortlöpande tas fram så att någon gång på höstkanten, om vi alla anser att vi fått den information som anses nödvändig för att processen om bolagisering skall fortgå eller läggas på hyllan , en helt vanlig procedur på ett förslag som kan gynna eller inte gynna kommunens invånare.

Men hela tiden kommer från många håll obefogad, oriktig kritik och nu sist en negation från hyresgästföreningen som är rent spekulativ och kan mest synas vara ett uttryckssätt för att oroa hyresgäster, vilket SD finner beklagansvärt.

(Citat TT/Nyhetsbyrå 28 mars” Barbro Engman är hyresgästföreningens tidigare ordförande Under elva år fick hon pensionsförmåner på drygt 8,6 miljoner kronor – och tjänade under sin tid som förbundsordförande 16,6 miljoner kronor. Totalt 25,2 miljoner kronor – som betalades av medlemmarna. I dag är Engman pensionär och får varje år 626 000 kronor i pension från Hyresgästföreningen och det är ju inte fy skam för en pensionär)

Inget är bestämt utan det pågår diskussioner, informationer för att ett bra beslut skall kunna tas.

Att ingen skulle få insyn i bolaget är taget ur luften, däremot kan det vara svårt att få info ur en stiftelse. Att eventuell bolagisering skulle leda till att Platen töms eller att stora medel förs över till annan kommunal verksamhet, ja visst skulle det kunna hända, men det är något som vi politiker utan vidare kan sätta stopp för i ett tidigt skede. Jag är övertygad om att vi kan sätta ett avkastningskrav till 0% utan allt överskott går tillbaka till bostadsbolaget och används till nybyggnation och eftersatta renoveringar. Alltså vad SD anbelangar kommer inga hyresgäster att drabbas och det är nog inte Alliansens intentioner heller, men det är deras sak att redogöra för.

På något sätt måste kommunen se till att få budgeten i balans och än går det hyfsat. Men tittar man på skillnaden mellan inkomst- och utgiftskurvan har den en tendens att glida isär, alltså kommunens kostnader för kärnverksamheten ökar. Att effektivisera är en modell som görs nu, men detta kan inte fortgå hur länge som helst. Utan nya grepp måste tas.  Kan vi få balans i ekonomin kan vi kanske slippa skattehöjningar.

Vad kan ny syftet vara med bolagisering, De är många ett är att vi kan få tillbaka momsen vilket torde röra sig om minst 10-20 miljoner  om året. Det finns kommuner (en SD styrd) där man gör ett plus på hela 2,7% av budgeten, när bolagisering införts och det ser SD som mycket positivt på, därav vårt intresse att styrgruppen skall få arbeta ostört så alla kort kan läggas på bordet

 

SD-Motala

Jan Andersson

Marcus Lejonqvist

Lotta Eriksson