Pressmeddelande från Sverigedemokraterna Motala/Vadstena | Sverigedemokraterna Motala/Vadstena

Pressmeddelande från Sverigedemokraterna Motala/Vadstena

2017-06-08 meddelade våran ordförande Dan Franzén att han avsäger sitt ordförandeskap för Sverigedemokraterna Motala/Vadstena.

Då orken inte fanns kvar var det bästa att lämna över arbetet.
Vi som sitter i styrelsen önskar dig god jaktlycka i Tjällmos skogar.

Ledamot Kenneth Johansson meddelade samtidigt att även han lämnar styrelsen.

Detta är inget som kommer påverka det fortsatta arbetet för föreningen och verksamheten kommer fortsätta i samma anda Dan Franzén och Kenneth Johansson lämna oss.

Detta innebär att vice ordförande Marcus Lejonqvist övertar arbetet som tillförordnad ordförande.

Frågor hänvisas till marcus.lejonqvist@sd.se