Pressmeddelande | Sverigedemokraterna Motala/Vadstena

Pressmeddelande

Sverigedemokraterna har för avsikt att uppmana Motala kommun att omedelbart säga upp hyresavtal med folketshus.

Situationen har varit känd under en längre tid och de styrande har låtit det fortgå.

Sverigedemokraterna kommer i en längre redogörelse beskriva våran syn på bibliotekets lokaler och hyresavtalen med folketshus.

Vi anser att delar av solidariskt Motala har befunnit sig i en jävsituation i förhållande till folketshus styrelse och därför inte agerat för kommunens bästa.