Sverigedemokraterna Motala/Vadstena | Sverigedemokraterna i Motala/vadstena | Sida 2

Sverigedemokraterna Motala

Välkommen till Sverigedemokraterna Motala 

 • Svar på insändare

  Av Marcus Lejonqvist den 23 maj, 2021
  0

  Svar på insändaren
  https://mvt.se/asikter/artikel/kasta-inte-ut-oss–vi-invandrare-vill-gora-nytta/jogn2zyr

  Sverige är blott ett av många länder i världen, trots det har vi lyckats bli en av världens mest utvecklade stater. Vi har byggt upp en välfärd i världsklass över tid som vi idag kämpar för att bevara. Sverige har i många år varit ett tryggt och stabilt land men det vågar jag inte påstå att det är idag. Den grova brottsligheten ökar och parallella samhällen byggs upp med kulturella och religiösa grupperingar.

  Den osäkerhet och instabilitet du upplever är skapad av tidigare socialdemokratiska och borgerliga regeringars okontrollerade invandringspolitik. En negativ utveckling som fortsätter än idag. Redan mellan januari och april beviljades 25 843 uppehållstillstånd i Sverige, även när covid-19 sprids världen över.

  Det du snarare bör förvånas över är varför man fortsätter att bedriva en politik som skadar vården med bristande språkkunskaper, ökar trycket på skolväsendet och låter kulturella skillnader splittra vårt samhälle.

  Vi angriper inte dig som invandrare utan den skadliga politik som har fått fortskrida för länge.

  För integration bygger inte på att du skapar samhörighet med dina landsmän, det bygger vi genom att du blir en del utav det svenska samhället där man efterföljer lagar och regler samt delar våra värderingar. Integrationen försvåras således inte av temporära uppehållstillstånd.

  Detta är inte vi ensamma om att tycka lägre, migrationskommittén representeras utav samtliga riksdagspartier och har föreslagit temporära uppehållstillstånd.

  Är man inte ute efter att bli en del av svenska samhället så borde första alternativet vara att försvara sitt ursprungsland i kris och stå upp för de kvinnor och barn som blir kvarlämnade. Här behöver man underlätta för återvandring. Vår politik är att hjälpa på plats, med långsiktiga insatser och med vetskapen att för varje satsad krona går det att hjälpa betydligt fler människor i krisområdenas närhet än vad som är möjligt i Sverige.

  Skulle man hamna på flykt så är det en självklarhet att det närmsta landet är det land man bör söka sig till då blir det lättare att återvända när krisen är över. Sverige kommer alltid ha invandring men den måste ske reglerat för att det svenska samhället ska klara av det och idag behövs ett totalstopp av asylsökande.

  Slutligen blir jag bekymrad av stycket med brottslighet. Bara för att andra länder har hög brottslighet så ska Sverige inte ha det. Ser man en gemensam nämnare så måste man våga ta tag i problemet.

  Marcus Lejonqvist (SD)

  Jan Andersson (SD)

 • KS beredningen för social hållbarhet (KSBSH)

  Av Marcus Lejonqvist den 20 april, 2021
  0

  Gruppen för social hållbarhet hade sitt första möte 7 april 2021.
  Denna beredning ska ha ett övergripande ansvar för att stärka och utveckla kommunens arbete kopplat till social hållbarhet och de fyra huvudområdena Folkhälsa, Jämlikhet och Mänskliga rättigheter, Jämlikhet och våld samt Integration.
  Beredningens syfte är att verka kunskapshöjande genom att  ta ett kommunövergripande ansvar samt initiera projekt.
  I gruppen ingår följande Amira Starkengren (M), Barbro Lindström (L), Tomas Säfström (C), Rebecka Roxvert(V) , Danijela Acimovic (MP), Jan Andersson SD , Sead Mulahusic.(S),
  Inga-Lill Johansson (KD). Sammankallande är Amira Starkengren.

   

 • Svar på hyresgästföreningens inlägg 10 April MVT

  Av Marcus Lejonqvist den 13 april, 2021
  0

  (Hela insändaren)

  För ett antal veckor sedan utsågs en styrgrupp där samtliga politiska partier i Motala kommun finns representerade. Styrgruppens uppgift är att bedöma om en bolagisering av kommunen har något realt syfte och värde. Synpunkter om projektet skall fortlöpande tas fram så att någon gång på höstkanten, om vi alla anser att vi fått den information som anses nödvändig för att processen om bolagisering skall fortgå eller läggas på hyllan , en helt vanlig procedur på ett förslag som kan gynna eller inte gynna kommunens invånare.

  Men hela tiden kommer från många håll obefogad, oriktig kritik och nu sist en negation från hyresgästföreningen som är rent spekulativ och kan mest synas vara ett uttryckssätt för att oroa hyresgäster, vilket SD finner beklagansvärt.

  (Citat TT/Nyhetsbyrå 28 mars” Barbro Engman är hyresgästföreningens tidigare ordförande Under elva år fick hon pensionsförmåner på drygt 8,6 miljoner kronor – och tjänade under sin tid som förbundsordförande 16,6 miljoner kronor. Totalt 25,2 miljoner kronor – som betalades av medlemmarna. I dag är Engman pensionär och får varje år 626 000 kronor i pension från Hyresgästföreningen och det är ju inte fy skam för en pensionär)

  Inget är bestämt utan det pågår diskussioner, informationer för att ett bra beslut skall kunna tas.

  Att ingen skulle få insyn i bolaget är taget ur luften, däremot kan det vara svårt att få info ur en stiftelse. Att eventuell bolagisering skulle leda till att Platen töms eller att stora medel förs över till annan kommunal verksamhet, ja visst skulle det kunna hända, men det är något som vi politiker utan vidare kan sätta stopp för i ett tidigt skede. Jag är övertygad om att vi kan sätta ett avkastningskrav till 0% utan allt överskott går tillbaka till bostadsbolaget och används till nybyggnation och eftersatta renoveringar. Alltså vad SD anbelangar kommer inga hyresgäster att drabbas och det är nog inte Alliansens intentioner heller, men det är deras sak att redogöra för.

  På något sätt måste kommunen se till att få budgeten i balans och än går det hyfsat. Men tittar man på skillnaden mellan inkomst- och utgiftskurvan har den en tendens att glida isär, alltså kommunens kostnader för kärnverksamheten ökar. Att effektivisera är en modell som görs nu, men detta kan inte fortgå hur länge som helst. Utan nya grepp måste tas.  Kan vi få balans i ekonomin kan vi kanske slippa skattehöjningar.

  Vad kan ny syftet vara med bolagisering, De är många ett är att vi kan få tillbaka momsen vilket torde röra sig om minst 10-20 miljoner  om året. Det finns kommuner (en SD styrd) där man gör ett plus på hela 2,7% av budgeten, när bolagisering införts och det ser SD som mycket positivt på, därav vårt intresse att styrgruppen skall få arbeta ostört så alla kort kan läggas på bordet

   

  SD-Motala

  Jan Andersson

  Marcus Lejonqvist

  Lotta Eriksson

 • Lalandia

  Av Marcus Lejonqvist den 14 november, 2020
  0

 • Tre nya motioner är nu inlämnade till kommunfullmäktige

  Av Marcus Lejonqvist den 14 november, 2020
  0

  Klicka på länkarna för att komma vidare till motionerna

  Återvandring

  Språkkrav

  Kulturell Budget