Motioner i Motala | Sverigedemokraterna Motala/Vadstena

Motioner i Motala

2017

Motala kommun bör närvara vid Bokmässan i Göteborg
Förbud mot all maskering i kommunala inrättningar i Motala kommun
Gör det till kutym att polisanmäla ensamkommande i Motala kommun för urkundsförfalskning om de får sin ålder uppskriven

Inför tiggeriförbud för utländska medborgare i Motala kommun

Inför Wall of fame

Mobilförbud
i Motala kommuns skolor under lektionstid
Utred möjligheten att utveckla Sjöstaden Fastighetsutveckling AB den blir publik och utveckklar bostäder för äldre
Utred möjliheten till ställplatser & Camping vid Råssnäsudden
Utred tillfälliga boende för bostadslösa

Ta fram fasta krisplatser i Motala kommun

Östgöta flaggan

Civilkurage

 


2016

Bygga rullstolsanpassad badramp för äldre och handikappade vid vätternpromenaden i närheten av kvarteret Munken.
Eu bad

Obligatorisk flaggning för högtidsdagar på kommunala inrättningar i Motala kommun
Intyg om att stå för FN:s deklaration om mänskliga rättigheter för uppförande av religiös byggnad i Motala kommun
Låsbara skåp för badgäster vid Varamobadet
Tillgång till hjärtstartare vid Varamobadet under sommartid
Uppställningsplatser för Food trucks i Varamon
Införa rök-, drog- och alkoholförbud på alla HVB-hem
Motalas barn och ungdomar ska bli bäst i Östergötland på läsning
Stärka hälsan och förbättra skolresultat genom daglig fysisk aktivitet i skolan
Bättre skyltning i centrum
Fler parkbänkar och papperskorgar i centrala Motala
Införa evenemangsgaranti i Motala
Marknadsföring av Motalas konstnärer och kulturarbetare vid Vätternrundan och en konstnärsdag
Utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut
Utredning av hur de kommunala skolorna arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar
Utredning hur kommunens tillgång till vaccin ser ut
Hypergene för politiska sekreterare och gruppledare
Personalförstärkning till äldreomsorgen och skolan med personer som gått i pension
App och Web för registrerade handlingar i Motala kommun
Fler dagbarnvårdarer i Motala kommun
Utreda möjligheten för att få kvinno- och mansjourer att besöka
Inför en äldreombudsman i Motala kommun
Inga hemlösa i Motala kommun


2015

Införa högtidsdagen Baltzar von Platens dag i Motala
Inför fri parkering på kommunala parkeringar i Centrum på onsdagar
Investera i framtidens Motala med Sommarlovsentreprenörer
Utöka antalet praktikplatser inom Motala kommun
Tillgång till vaktmästare i de kommunala skolorna
Kommunpolitikers möjlighet att ta emot ensamkommande barn och nyanlända
Uppmuntra skolorna att bjuda in lokala företag för besök på skolorna eller ordna studiebesök hos företagen
Uppsägning av avtal om mottagande av nyanlända
Utökad kameraövervakning i vissa områden i Motala
SMS-tjänst i skolan
Fri parkering för elfordon på kommunens parkeringar i Motala kommun
Uppmärksamma elever som lyckas bra i skolan.
Nyproduktion av små lägenheter till förmån för Motalas ungdomar
Obligatoriskt polistillstånd för insamling av pengar
Åtgärda stranden i Pariseviken
Ursprungsmärkning av matsedel