Motala måste prioritera | Sverigedemokraterna Motala/Vadstena

Motala måste prioritera

DEBATT Kommunen bör inte satsa skattepengar på en ny bandyhall, skriver Marcus Lejonqvist (SD).

Svar på ”Ny allaktivitetshall – till mer än bandy”, 28/5.

Kommuninvånare, det är dags att prioritera!

Jag läser Vänsterpartiets debattartikel till en början utan förvåning, men ju längre ner i texten jag läser, desto mer börjar jag fundera. Sov Solveig Hansén under senaste bildningsnämndens sammanträde där en redovisning skedde för ett eventuellt bygge av bandyhallen?

Att kylsystemet behöver bytas är ingen nyhet och är något som vi kommer att få förhålla oss till.

Det bästa alternativet ska väljas för driften. Att man har gått ifrån koldioxidlösningen var man väldigt tydlig med då det var anpassat för en mindre skala av hall. Detta innebär att man tittar på nya lösningar där en mindre mängd ammoniak faktiskt kommer vara inblandad.

Att lösa driften med solenergi är inte heller lönsamt, detta då det går att återvinna energi bättre i hallen med förlusterna som sker om den byggs, detta presenterades även under nämndens sammanträde.

Vi från Sverigedemokraterna kommer säga nej till att kommunen bygger en hall för skattepengarna. Vill en sponsor med ett privat bolag gå in och bygga hallen så är vår inställning positiv och vi är beredda att vara så tillmötesgående som möjligt.

Gatubelysningen i Motala kommun är i så dåligt skick att det kommer kosta 72 miljoner att reparera.

Nya skolor behövs, nya paviljonger placeras på skolgårdar med extrakostnader till följd.

Personal går på knäna då resurser inte räcker till.

Skola, vård och omsorg, det är Sverigedemokraterna i Motalas prioriteringar kommande mandatperiod, detta med tydliga konsekvensanalyser.

Vilken slutsumma det är för hallen vet vi inte då förstudien har stoppats och vi har inte fått ta del av arbetsmaterialet. Vill man ha medhåll i frågan kanske det ska delas med?

Marcus Lejonqvist (SD)

ledamot bildningsnämnden och kommunfullmäktige