KS beredningen för social hållbarhet (KSBSH) | Sverigedemokraterna Motala/Vadstena

KS beredningen för social hållbarhet (KSBSH)

Gruppen för social hållbarhet hade sitt första möte 7 april 2021.
Denna beredning ska ha ett övergripande ansvar för att stärka och utveckla kommunens arbete kopplat till social hållbarhet och de fyra huvudområdena Folkhälsa, Jämlikhet och Mänskliga rättigheter, Jämlikhet och våld samt Integration.
Beredningens syfte är att verka kunskapshöjande genom att  ta ett kommunövergripande ansvar samt initiera projekt.
I gruppen ingår följande Amira Starkengren (M), Barbro Lindström (L), Tomas Säfström (C), Rebecka Roxvert(V) , Danijela Acimovic (MP), Jan Andersson SD , Sead Mulahusic.(S),
Inga-Lill Johansson (KD). Sammankallande är Amira Starkengren.