Vår Politik | Sverigedemokraterna Motala/Vadstena

Vår Politik

Inriktningsprogram för en sverigedemokratisk kommunpolitik


 

Sverigedemokraterna i Motala kommer att arbeta för att

– Skapa fler arbetstillfällen i Motala. Vi vill inrätta en ny kommunaltjänst som är avsedd att vara till för alla som har idéer och företagslösningar för nya arbeten, s k växthusföretagande. Vi vill också ha ungdomsjobb och 50+ jobb.

– Öka bostadsbyggandet. Det behövs både fler villor och fler bra och billiga lägenheter åt ungdomar.

– Utveckla Varamon och Pariserviken.

– Utveckla kulturmiljön i Motala. Vi vill bygga vidare på det kulturella arv som är så betydelsefullt för Motala som stad. Därigenom kan vi stärka hemkänslan och Motala som något av en idyll.

– Ta bort broavgiften.

– Stoppa tiggeriet, som snabbt har blivit ett problem på bara ett par år. Tiggeri har länge varit ett utdött problem i Sverige, men har nu återkommit som ett oönskat inslag i statsbilden.

– Stoppa mottagandet av asylsökande till Motala. Det finns stor brist på såväl bostäder som arbetstillfällen i Motala. Flyktingar hjälps bäst i närområdet. Dessutom har Sverige redan tagit emot mångdubbelt fler flyktingar än de flesta andra länder.

– Förbättra tryggheten på gator och torg, bl a genom ökad kamerövervakning.

– Återställa lasarettet till den ursprungliga kompetensen.

– Förbättra äldreomsorgen genom ökad personaltäthet, parboendegaranti och mat med god kvalitet.

– Öka bussförbindelserna med beställningstrafik i glesbygden.