Kandidering SD Motala/Vadstena | Sverigedemokraterna Motala/Vadstena

Kandidering SD Motala/Vadstena

Hej medlem av Sverigedemokraterna Motala/Vadstena.

Våran verksamhet rullar på och vi har kommit till den tid av året när förberedelser till årsmöten har börjat. Vi vill därför informera lite hur du gör och vad som kommer ske.

Vi kan redan nu informera om att årsmötet kommer äga rum den 18 Februari 2017 så du kan planera i god tid. Plats och tider kommer i kallelsen.

För att kunna kandidera till styrelsen måste din kandidering inkommit innan 1 december i år. Vänligen se stadgan nedanför.

——–

§ 6 Mom 6 Datum för motioner, förslag och nomineringar

Alla motioner och förslag som behandlas vid kommunföreningsårsmöte ska vara föranmälda. Detta gäller även nomineringar till förtroendepost.
Kandidat till förtroendepost
ska, i samband med nomineringen eller allra senast då nomineringstiden går ut, skriftligen bekräfta sin kandidatur.
I sådan bekräftelse ska det framgå vilka val kandidaturen avser.

Motioner och förslag ska vara kommunföreningsstyrelse skriftligen tillhanda senast den 1 december föregående år.
Nomineringar ska vara valberednings ordförande skriftligen
tillhanda senast den 1 december föregående år.
Nomineringar till val av valberedning ska
vara kommunföreningsstyrelsen skriftligen tillhanda senast den 1 december föregående år.
Övriga ärenden för diskussion ska vara föranmälda och godkända av
kommunföreningsstyrelsen.

——–

Du tar kontakt med ordförande i valberedningen, Jonas Andersson på jonas.andersson@sd.se med vilka roller i styrelsen du vill kandidera för med en motivering och medlemsnumer.