Förtur till lägenheter måste upphöra. | Sverigedemokraterna Motala/Vadstena

Förtur till lägenheter måste upphöra.

DEBATT Att nyanlända ger förtur till Platens lägenheter är problematiskt på flera sätt, skriver SD-politiker.

Fattiga äldre en av grupperna som får allt svårare på den svenska bostadsmarknaden när nyanlända ges förtur till lägenheter. Utsatta kvinnor är en annan grupp. Ett mantra som ofta förekommer i debatten mot SD är att grupper inte ska ställas mot varandra. Alla med sunt förnuft vet att i välfärdens namn måste vi prioritera. Har man varit svensk medborgare i 80 år och betalat skatt i 65 år ska man då behöva bli undanträngd i möjligheten att få bostad? Svaret är självklart nej, speciellt inte av icke skyddsbehövande.

När dessa frågor lyfts fram verkar sakpolitiken helt försvinna för att istället bli en tävling om vem som fiskar i de brunaste vatten. Detta handlar dock inte om någon fientlighet mot främlingar, det handlar om rättvisan i samhället som ska sätta våra egna medborgare först. Först när det finns resurser över kan vi prata om ett värdigt mottagande för de med skyddsbehov. Kvoten för nyanlända är sedan länge fylld i Motala.

För några dagar sen blev Motala uppmärksammat för visionen att inga utanförskapsområden ska finnas, men med denna förtur i bostadskön känns den lösningen allt mer avlägsen.

Frågan om förtur lyftes 2016 i fullmäktige och svaret blev då: Nej, Motala kommun har ingen förtur i bostadskön.

Av en händelse dök dagen efter en artikel upp i Motala Vadstena Tidning om att kommunen var stolt över att det finns förtur för till exempel läkare som flyttar in till staden för att jobba. Det måste bli slut på detta döljande av information. Att flera hundra lägenheter ges bort i förtur är inte okej!

2017 fanns ett avtal mellan Platen och kommunen som förhandlas om till 2018. 2019 har precis ett nytt avtal undertecknats mellan kommunen och Platen.

Nyanlända ges förtur i Platens lägenhetsbestånd, det är fakta. Tycka vad man vill om det men det är problematiskt ur flera aspekter.

Det viktigaste att ta med sig är att utan en genomtänkt migrationspolitik kommer våra svaga grupper att fortsätta bli undanträngda. Men om det finns partier som vill fortsätta med en ogenomtänkt migration utan konsekvensanalyser så förespråkar vi i SD att husvagnar blir framtida lösningar. Den absolut bästa lösningen är att Motala följer Hultsfreds kommun och säger stopp till mer mottagande.

En annan lösning kan vara att frivilliga upplåter sin bostad till anvisade för att på så sätt förbättra integrationsarbetet.

Det är brist på platser inom SFI, kostnader skenar, det är brist på lägenheter, det är brist på lärare, det är brist på integration vilket leder till segregation.

Vi gick till val på att ingen förtur ska ske i bostadskön och det löftet mot våra väljare och medborgare kommer vi hålla.

Marcus Lejonqvist (SD)

bildningsnämnden

Johnny Karlberg (SD)

kommunstyrelsen