Föreläsning om äldre- och kriminalpolitik, 26 april. | Sverigedemokraterna Motala/Vadstena

Föreläsning om äldre- och kriminalpolitik, 26 april.

Jonas Åkerlund pratade om äldrefrågor.

Jonas Åkerlund pratade om äldrefrågor.

Adam Marttinen pratade om kriminalpolitik.

Adam Marttinen pratade om kriminalpolitik.

26 april hade SD Motala/Vadstena en välbesökt föreläsning för sina medlemmar. De som närvarade fick höra riksdagsman Jonas Åkerlund prata om äldrepolitik, med både intressant tillbakablickar till hur Sverige fungerade förr och även utblickar till vår omvärld.

Adam Marttinen pratade om kriminalpolitik – ett område där Sverigedemokraternas politik skulle göra stor nytta och lösa många problem.

Vi tackar Jonas Åkerlund och Adam Marttinen för deras insats, samt alla närvarande för en lyckad aktivitet.