Färdtjänsten Motala kommun | Sverigedemokraterna Motala/Vadstena

Färdtjänsten Motala kommun

Färdtjänsten är fram till 1 juli 2021 indelade i fyra zoner med ett pris mellan 18-52 kronor .

I regionens nya upplägg blir det två zoner, 0-25 km och över 25 km.

Alliansens förslag var 26 kronor i zon 1 och 52 kronor i zon 2.

SD tycker inte att detta förslag var något bra eftersom det belastar många med ekonomiska svårigheter, varför skall denna grupp generellt ha högre taxa än friska människor som åker kollektivtrafik?

Efter samtal med S och MP som hade liknande tankar bestämde sig SD för att samarbeta kring färdtjänsttaxan.

I kommunfullmäktige (KF) 7 juni klubbades följande taxa, Zon 1 med 18.20 kronor och zon 2 med 36 kronor, även V gick med på detta förslag.

Påpekas bör också eftersom det aldrig framgår av MVT:s skribenter att utan SD:s medverkan hade ingen taxesänkning skett utan Alliansens förslag på 26 respektive 52 kronor hade gått igenom.