Debattartikel MVT 2016-01-15 | Sverigedemokraterna Motala/Vadstena

Debattartikel MVT 2016-01-15

Debattartikel från Joakim Pripp. Detta är originalet, MVT har gjort några justeringar.

Debattartikeln på MVT

De styrande i Motala vill veta vad vi har för förslag till jobb och boende i Motala.


 

Vi sverigedemokrater ställde frågan till socialdemokraterna vad de gör för att öka förutsättningarna för att skapa mer jobb i Motala, vi kan inte skapa jobb bara förutsättningar till dessa. När det svaret är levererat till oss vaknar Leif Cederqvist mannen med förskingrat förtroende och frågar vad vi Sverigedemokrater vill göra för att skapa jobb i Motala, mitt svar till Leif Cederqvist var att det har vi skrivit i vår budget, vilken budget menade Leif, samma budget som du läste under budgetdebatten månaden innan där du fullkomligt medvetet missförstod oss.

Leif och övriga socialdemokrater detta vill vi i Motala med jobb och bostäder.

Vi börjar redan i skolan att införa sommarlovsjobb riktat till elever i Motala där de får sommarjobb från Motala kommun under det vi kallar sommarlovsentreprenör. Arbetstillfällen i Motala – vår viktigaste fråga. Motala har genomgått ett stålbad av nedläggningar och flytt av arbetstillfällen de senaste åren. Nu måste vi alla tillsammans ändra utvecklingen och fokusera på vad vi kan erbjuda.

Motala kommuns näringslivsdel måste jobba uppsökande och erbjuda industrimark och erbjuda småhustomter att bygga på för företagare som flyttar till Motala. Motala kommuns näringslivsdel ska anlita externa företag/föreningar för att öka intresset att etablera sig i Motala, ex Motala Expo. Motala bör även vara med på företagsexpon ute i Europa för att knyta nya handelsförbindelser.

Vi måste införa garantier för företag/föreningar som arrangerar evenemang i Motala, detta för att skapa tillfälliga arbetstillfällen, som sedan kan ge arbetstillfällen året runt.

Vi stödjer det nya coffice för nya företag och vill utveckla det till producerande företag. Vi vill skapa en företagskuvös för produktionsidéer som vi kallar växthusföretagande. Motala kommun eller företag/förening har lokaler för framtagning av produkt. Det projekt som handlar om socialt företagande, som finns i Motala kommun, är mycket bra och bör utvecklas så att ingen behöver gå sysslolös i centralorten eller ute på landsbygden.

Vi måste arbeta på bred front för att få ner arbetslösheten i Motala och speciellt den höga ungdomsarbetslösheten. Motala kommun bör ta fram utbildning och lärlingsplatser till företag efter de behov som företag efterfrågar. Sommarjobb till alla skolungdomar bör prioriteras.

Vi är för att Motala kommun skapar företag likt Tekniska verken i Linköping.

Utveckling av stränder och båtplatser ökar viljan att flytta till Motala och bör ha högre prioritet än idag. Det skulle vara bra med mer sand på stränderna. Det borde byggas en liknande båthamn som i tegelviken ute i Råssnäs.

Transport och kommunikation är mycket viktigt för personer som bor i Motala och jobbar på annan ort. Vårt vatten kan vara lockande för personer som bor i Linköping och Örebro. Om det finns goda pendlingsmöjligheter kan de göra valet att flytta till Motala.

Det finns personer i utanförskap i Motala. Där vill vi hjälpa dem med ett meningsfullt yrke, eller en möjlighet att öppna någon försäljning i sitt gamla land, så de kan återvända till sina vänner och sin kultur .Motala kommun har en stor möjlighet att skapa många arbeten om man startar alla planerade byggnationer i Motala. Öka takten för att ta fram ett nytt småhusområde. Exploatera området Mariebergsudden.

Turistnäringen i Motala bör införa ett turistråd där kommunen ingår för att öka antalet besök till Motala .Vi vill att kommunstyrelsens ordförande ställer frågan till företagen i Motala, hur kan vi hjälpa er så att ni kan öka antalet anställda. Gör Motala känt för företag runt våra grannlän vänd dig till regeringen(din egen) om att få hit jobb efter alla nedläggningar i Motala. Varför är det så svårt för er att ta tag i ledarrollen och skapa förutsättningar för jobb och bostäder i Motala till vanligt folk?

Joakim Pripp Gruppledare(SD)